Bảng xếp hạng game bài uy tín 2024

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

(LĐTĐ) Chiều 29/12, tại Cung Văn hóa game bài uy tín Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024 và Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024".
TRỰC TUYẾN: Xây dựng Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố trở thành điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Thủ đô Đồng chí Lê Đình Hùng tái cử chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Liên đoàn game bài uy tín thành phố Hà Nội Tiếp tục hướng về cơ sở và người game bài uy tín

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Nguyễn Chính Hữu, Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đạt những kết quả quan trọng

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2023, đồng chí Trần Thị Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, Thường trực LĐLĐ Thành phố; phong trào công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Cơ quan lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây thực sự là dịp sinh hoạt dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, CNVCLĐ từng đơn vị và toàn Công đoàn cơ quan, mở ra một chặng đường phát triển mới cho phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Cơ quan cũng như các đơn vị.

Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống và tổ chức các hoạt động xã hội trong năm qua tiếp tục được Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở trực thuộc chú trọng thực hiện. Năm qua, 100% Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Hội nghị người game bài uy tín , qua đó giúp CBCCVC, người game bài uy tín được phát huy quyền dân chủ, tham gia xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế dân chủ, bàn biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cơ quan.

Đã có 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thương lượng, ký kết Thỏa ước game bài uy tín tập thể, xây dựng được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp qua đó bảo vệ tốt quyền lợi của người game bài uy tín . Việc thực hiện các chính sách chế độ đối với CBCCVC, người game bài uy tín tại các đơn vị được đảm bảo theo quy định. 100% các đơn vị xây dựng được Nội quy game bài uy tín , xây dựng được thang bảng lương, thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/NĐ-CP của Chính phủ. 100% đơn vị đóng và tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng bắt buộc.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố cho Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVC, người game bài uy tín cũng được Thủ trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan cũng như các Công đoàn cơ sở hết sức quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hầu hết các đơn vị ngoài đảm bảo tiền lương đã thưởng Tết cho CNVCLĐ bình quân 1 tháng lương. Các hoạt động thăm hỏi khi đoàn viên hoặc người thân đau ốm, gia đình có việc hiếu, hỉ; trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên.

Cũng trong năm qua, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ mọi mặt cho cán bộ công chức viên chức, game bài uy tín , đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi với những nội dung sát thực, cụ thể. Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng. Công tác nữ công, tài chính, Ủy ban kiểm tra và các mặt công tác khác đều được thực hiện hiệu quả.

Chủ động phát huy vai trò tham mưu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố năm 2023. Phân tích bối cảnh, điều kiện, những thời cơ thuận lợi của năm 2024, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đồng tình, nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh 5 nội dung cần tiếp tục quan tâm.

Trước hết, đồng chí yêu cầu Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong đoàn viên, người game bài uy tín ; tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người game bài uy tín về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp...

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua: “game bài uy tín giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi đơn vị và toàn cơ quan.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn, phong trào thi đua cần hướng vào động viên CBCCVC tích cực nghiên cứu, học tập, tham mưu có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan cũng như phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì cán bộ công chức là lực lượng tham mưu chủ yếu đối với phong trào và hoạt động Công đoàn. Vì vậy mỗi CBCCVC cần chịu khó nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt phải có kỹ năng hoạt động, kỹ năng dự báo để chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ trước yêu cầu mới đặt ra cho tổ chức Công đoàn”- Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh nhấn mạnh.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao phần thưởng cho các tập thể có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2023.

Đặc biệt, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu Công đoàn Cơ quan và các Công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người game bài uy tín , quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người game bài uy tín có hoàn cảnh khó khăn; tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người game bài uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người game bài uy tín đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, Công đoàn Cơ quan cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ Tổ Công đoàn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng để ngày càng có nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi.

Công đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp; phối hợp tham mưu, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố. Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng khen thưởng 8 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, động viên, kêu gọi toàn thể CBCCVC, người game bài uy tín và đoàn viên Công đoàn các đơn vị nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong game bài uy tín sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII.

Đặc biệt, trước thềm Xuân mới Giáp Thìn, dịp này Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, trao 45 suất trợ cấp Tết của LĐLĐ Thành phố cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mức 1.000.000 đồng/suất; Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố trao 12 suất trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng; trao hỗ trợ 10 vé xe mỗi vé xe trị giá 300.000 đồng; tổ chức bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đậm không khí Tết đến Xuân về như: Thi gói bánh chưng - bày mâm quả Tết; liên hoan văn nghệ “Giai điệu mùa Xuân”...

Một số hình ảnh tại Chương trình:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Các đội chuẩn bị nguyên liệu cho phần thi gói bánh chưng.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Các đội dự thi phần bày mâm ngũ quả Tết.
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Liên hoan văn nghệ Giai điệu mùa xuân
Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
Phần bốc thăm trúng thưởng đầy hồi hộp.
Bài: Phạm Diệp. Ảnh: Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy tổng hợp

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy tổng hợp

(LĐTĐ) Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy.
Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới 2024

Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới 2024

(LĐTĐ) Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các vườn hoa và nhiều tuyến phố, các đơn vị chức năng triển khai trang trí ánh sáng, cây hoa, cây cảnh trang trí cụm chữ, biểu tượng điểm nhấn rực rỡ cho Tết dương lịch năm 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Đảm bảo an toàn Lễ hội Countdown chào năm mới

Đảm bảo an toàn Lễ hội Countdown chào năm mới

(LĐTĐ) Dự kiến sẽ có khoảng 10 vạn người tham gia Lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 và giải chạy bán Marathon quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng 1/1/2024. Để đảm bảo an toàn cho các sự kiện sẽ diễn ra, sáng 31/12, Công an quận Hoàn Kiếm và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp triển khai phương án bảo vệ.
Chính thức có xe buýt điện VinBus kết nối nội đô Hà Nội tới sân bay Nội Bài

Chính thức có xe buýt điện VinBus kết nối nội đô Hà Nội tới sân bay Nội Bài

(LĐTĐ) Ngày 1/1/2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus chính thức vận hành, khai thác tuyến buýt điện E10 kết nối Khu đô thị (KĐT) Ocean Park với Sân bay Quốc tế Nội Bài để đáp ứng nhu cầu di chuyển văn minh của người dân.
LĐLĐ quận Đống Đa triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác

LĐLĐ quận Đống Đa triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác

(LĐTĐ) Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn game bài uy tín Thành phố và Quận ủy, sự phối hợp giúp đỡ của Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) quận Đống Đa đã đạt được những kết quả nổi bật, nhất là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người game bài uy tín
Cảnh báo lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ dịp Tết Nguyên đán

Cảnh báo lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Tết Nguyên Đán đang đến gần, cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, đi du lịch… của người dân để chiếm đoạt tài sản. Dù đây không phải một chiêu trò mới nhưng thủ đoạn thao túng tâm lý của các đối tượng ngày một tinh vi khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy.
Quyết liệt ngăn chặn “bóng cười”

Quyết liệt ngăn chặn “bóng cười”

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm liên tục kiểm tra hoạt động các quán Bar nằm tại khu vực phố cổ với mục tiêu ngăn chặn triệt để những vi phạm về kinh doanh "bóng cười" trái phép.

Tin khác

LĐLĐ quận Đống Đa triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác

LĐLĐ quận Đống Đa triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác

(LĐTĐ) Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn game bài uy tín Thành phố và Quận ủy, sự phối hợp giúp đỡ của Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) quận Đống Đa đã đạt được những kết quả nổi bật, nhất là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người game bài uy tín
Người game bài uy tín
 huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy

Người game bài uy tín huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy

(LĐTĐ) Mới đây, huyện Phú Xuyên đã tổ chức chung khảo hội thi "Tuyên truyền phòng, chống ma túy" của tình nguyên viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn huyện năm 2023.
LĐLĐ quận Long Biên phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, game bài uy tín

LĐLĐ quận Long Biên phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, game bài uy tín

(LĐTĐ) Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) quận Long Biên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Trường Giang đã phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, game bài uy tín trên địa bàn quận với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể.
Đoàn viên, người game bài uy tín
 HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm

Đoàn viên, người game bài uy tín HANDICO được đảm bảo đời sống, việc làm

(LĐTĐ) Với sự quan tâm, chăm lo của Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), đời sống, việc làm của đoàn viên, người game bài uy tín HANDICO được đảm bảo ổn định, quan hệ game bài uy tín , hài hòa…
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 28/12, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ quận Long Biên được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2023

LĐLĐ quận Long Biên được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (28/12), Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và đợt thi đua chào mừng 20 năm thành lập LĐLĐ quận; phát động phong trào thi đua năm 2024.
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Một thập kỷ "Kết nối dòng máu Việt"

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Một thập kỷ "Kết nối dòng máu Việt"

(LĐTĐ) Sáng 28/12, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phối hợp với Viện huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề "Kết nối dòng máu Việt" năm 2023.
Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung hỗ trợ việc làm cho người game bài uy tín

Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung hỗ trợ việc làm cho người game bài uy tín

(LĐTĐ) Xác định kinh tế trong nước và quốc tế năm 2024 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, kéo theo người game bài uy tín mất việc làm gia tăng nên Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tập trung hoạt động hỗ trợ, chăm lo việc làm cho đoàn viên Công đoàn, người game bài uy tín trên địa bàn Thành phố.
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người game bài uy tín
 dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người game bài uy tín dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người game bài uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện Thạch Thất đã triển khai kế hoạch và các chương trình hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người game bài uy tín .
Xem thêm
Phiên bản di động