Bảng xếp hạng game bài uy tín 2024

Công bố và trao Quyết định Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

Công bố và trao Quyết định Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

(LĐTĐ) Chiều 28/12, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức

(LĐTĐ) Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam, trong năm 2023, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) cũng như hoạt động Công đoàn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thủ đô và đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 LĐLĐ Thành phố triển khai suốt thời gian qua.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 7 Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Qua đánh giá, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các đơn vị Cụm thi đua số 7 đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Nhìn từ kết quả phong trào công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) và công tác Công đoàn Cụm thi đua số 4 Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Thành phố năm 2023 cho thấy, Ban Thường vụ LĐLĐ các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động, phát động nhiều đợt thi đua, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao và mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.
Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

Đổi mới hoạt động để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn tại địa phương

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội phải đổi mới từ đội ngũ nhân lực đến hoạt động theo hướng thiết thực, sâu rộng để vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, nâng cao và vững mạnh hơn nữa.
Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Triển khai quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Ngày 31/10, Ban Thường vụ Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Điểm tựa của đoàn viên, người game bài uy tín

Điểm tựa của đoàn viên, người game bài uy tín

Giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người game bài uy tín với nội dung và hình thức đa dạng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người game bài uy tín .
Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Nỗ lực vượt bậc giúp Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến”

(LĐTĐ) Với hơn 40.000 người tham gia, hơn 200.000 sáng kiến được cập nhật lên hệ thống Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Tôn vinh sự đóng góp của nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 19/10, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nói chuyện chuyên đề "Sử dụng ngôn ngữ hình thể trong nghệ thuật giao tiếp" và sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố kỳ III/2023.
Khi tổ chức ngày càng phát triển

Khi tổ chức ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, với phương châm “Ở đâu có người game bài uy tín , ở đó có Công đoàn”, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Thủ đô thực sự là lá cờ đầu của cả nước về thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn.
Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

Góp phần hoàn thành các nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác tài chính công đoàn, nhờ đó, công tác tài chính công đoàn đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt, trước hết là ở việc thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn. Từ nguồn thu đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người game bài uy tín , đặc biệt là đoàn viên, người game bài uy tín có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần “ở đâu khó, ở đó có Công đoàn”.
Đồng hành để nâng tầm tổ chức

Đồng hành để nâng tầm tổ chức

(LĐTĐ) Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) Thủ đô, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, bên cạnh việc duy trì phối hợp với chính quyền và các sở, ban, ngành của Thành phố, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022 - 2025 với Ban Thường vụ 30 Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Từ đó, tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy Đảng để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Trung gian tạo quan hệ game bài uy tín
 hài hòa

Trung gian tạo quan hệ game bài uy tín hài hòa

(LĐTĐ) Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của thương lượng, ký kết Thỏa ước game bài uy tín tập thể (TƯLĐTT) đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn, đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), từ năm 2021, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT”.
Đổi mới để đáp ứng tình hình mới

Đổi mới để đáp ứng tình hình mới

(LĐTĐ) Đổi mới mô hình, nội dung phương thức hoạt động gắn với tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng vừa hồng, vừa chuyên là một trong những điểm sáng về hoạt động Công đoàn Thủ đô giai đoạn 2018 - 2023 cũng như của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Nâng cao sức mạnh của tổ chức Công đoàn

Nâng cao sức mạnh của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Để thực hiện chủ trương “ở đâu có doanh nghiệp, ở đó có Công đoàn”, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm đề án “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên giai đoạn 2021 - 2022”. Đây thực sự là đề án phát huy hiệu quả và cần tiếp tục nhân rộng.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Hiệu quả từ thực hiện tốt công tác phối hợp

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Hiệu quả từ thực hiện tốt công tác phối hợp

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo các điều kiện game bài uy tín bền vững cho người game bài uy tín và xây dựng quan hệ game bài uy tín hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho báo game bài uy tín Thủ đô cuộc phỏng vấn xung quanh nội dung này.
Khẳng định vai trò đại diện cho người game bài uy tín

Khẳng định vai trò đại diện cho người game bài uy tín

(LĐTĐ) Đại diện cho tập thể người game bài uy tín tại doanh nghiệp thương lượng, ký kết Thỏa ước game bài uy tín tập thể (TƯLĐTT) với nhiều điều khoản cao hơn so với quy định của pháp luật là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người game bài uy tín . Nhận thức rõ điều đó, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) và Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động