Bảng xếp hạng game bài uy tín 2024

Nhiều khâu đột phá của Đại hội đúng với thực tế hoạt động công đoàn

Nhiều khâu đột phá của Đại hội đúng với thực tế hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình ngày làm việc thứ nhất, chiều 1/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chia thành 10 trung tâm thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội. Thảo luận về các khâu đột phá Đại hội đề ra, các đại biểu đều bày tỏ sự tâm đắc và khẳng định đây là bước tiến lớn, rất trúng và đúng với thực tế hoạt động Công đoàn.
Nhiều ý kiến góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Nhiều ý kiến góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Mỗi kỳ Đại hội Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều được quan tâm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn lịch sử cũng như phù hợp với các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhiều kiến nghị tâm huyết gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn game bài uy tín
 Việt Nam

Nhiều kiến nghị tâm huyết gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn game bài uy tín Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra mới đây, đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) Thủ đô đã gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam nhiều kiến nghị, đề xuất tâm huyết.
Nhiều khâu đột phá của Đại hội đúng với thực tế hoạt động công đoàn

Nhiều khâu đột phá của Đại hội đúng với thực tế hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình ngày làm việc thứ nhất, chiều 1/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chia thành 10 trung tâm thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội. Thảo luận về các khâu đột phá Đại hội đề ra, các đại biểu đều bày tỏ sự tâm đắc và khẳng định đây là bước tiến lớn, rất trúng và đúng với thực tế hoạt động Công đoàn.
Nhiều ý kiến góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Nhiều ý kiến góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Mỗi kỳ Đại hội Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều được quan tâm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn lịch sử cũng như phù hợp với các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhiều kiến nghị tâm huyết gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn game bài uy tín
 Việt Nam

Nhiều kiến nghị tâm huyết gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn game bài uy tín Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra mới đây, đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, game bài uy tín (CNVCLĐ) Thủ đô đã gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam nhiều kiến nghị, đề xuất tâm huyết.
Kỳ vọng Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Ngày 16/10, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Chia sẻ tại Đại hội, các đại biểu tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào thành công của Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

Tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào thành công của Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng nay (16/10), tại Cung Văn hóa game bài uy tín Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đã chính thức khai mạc. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10.
Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa game bài uy tín Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 16 - 17/10/2023. Trước sự kiện trọng đại này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội.
Góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, báo game bài uy tín Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo lần thứ IV, Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người game bài uy tín và toàn thể nhân dân.
550 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

550 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa game bài uy tín Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 16 - 17/10/2023 với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Chiều 31/8, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Ngày 16/8, Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI trình Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Kiến nghị kiểm tra việc nợ kinh phí Công đoàn

Kiến nghị kiểm tra việc nợ kinh phí Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn game bài uy tín (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên, người game bài uy tín tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI trình tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Cần bổ sung hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải thể Công đoàn cơ sở

Cần bổ sung hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải thể Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Liên đoàn game bài uy tín quận Thanh Xuân vừa báo cáo tổng hợp các ý kiến của đoàn viên Công đoàn tại Đại hội Công đoàn quận Thanh Xuân góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), với nhiều đóng góp thiết thực.
Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được toàn diện công tác của Công đoàn Viên chức Thành phố

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được toàn diện công tác của Công đoàn Viên chức Thành phố

(LĐTĐ) Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội đã góp ý Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa V tại Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Quận ủy Nam Từ Liêm diễn ra phiên chính thức Đại hội Công đoàn quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội được truyền trực tuyến trên báo game bài uy tín Thủ đô điện tử aisleco.com.
Để Công đoàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người game bài uy tín

Để Công đoàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người game bài uy tín

(LĐTĐ) Tại Đại hội của một số Công đoàn cơ sở vừa được tổ chức gần đây, nhiều công đoàn viên đã có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đưa ra những giải pháp hữu ích để tổ chức Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đoàn viên và người game bài uy tín .
Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước

Phát huy vai trò của Công đoàn trong tham gia quản lý nhà nước

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với sự tham gia của 105 đoàn viên.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động